خلق مجدد

يكي از راههاي ويرايش فايلهايPDF استفاده از نرمافزارهاي مخصوص اين كار است. اما اين نرمافزارهامشكلات خاص خودشان را دارند و محدوديتهاي بسيار زيادي نيز در آنها وجوددارد. از ديگر راههايي كه ميتوان براي ويرايش يك فايل PDF به كار گرفتتبديل آن به فورمتهايي همچون Microsoft word است. نرمافزار PDF2Officeقادر است تا فايلهاي PDF شما را به فورمتهاي مختلفي همچون Word ,Powerpoint , RTF , AppleWorks , HTML تبديل نمايد. در اين صورت ميتوانيدبراحتي در هر يك از اين نرمافزارها تمام تغييرات مورد نظر خود را رويفايل اعمال و پس از آن در فورمتهاي مختلف از جمله PDF مجددا آن را ذخيرهنماييد. براي دانلود اين نرمافزار به سايت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه كنيد.