كتاب راهنما

توليد كتابچههاي راهنما و اسناد متني براينرمافزارها، مقالات و حتي ايدهها با استفاده از نرمافزار Help AndManual امري بسيار ساده است. با كمك اين نرمافزار و محيط زنده آنميتوانيد كاري كه چندين ساعت وقت نياز دارد را در چند دقيقه انجام دهيد.نرمافزار Help And Manual از فرمتهاي مختلفي براي تهيه فايل خروجياستفاده ميكند به اين ترتيب نيازي نيست فايل راهنماي خود را در چند فورمتبسازيد بلكه با يك بار آماده سازي آن ميتوانيد به هر فرمتي كه بخواهيدخروجي آن را در اختيار داشته باشيد.پشتيباني از ويرايشگر قدرتند متني،قابليت فهرست بندي و ... از ديگر امكانات اين نرمافزار است.براي دانلوداين برنامه به سايت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه كنيد.