اورژانس فلاپي !امروزه كمتر كسيپيدا ميشود كه از فلاپي درايو استفاده كند و با فلاپي به انتقال فايلبپردازد با اين حال هنوز هم نفراتي هستند كه به دلايل بسيار زياد از اينحافظه جانبي كم حجم براي انتقال اطلاعات استفاده ميكنند. يكي از بزرگترينمشكلاتي كه در انتقال به وسيله فلاپي وجود دارد صدمه ديدن سريع اطلاعات درآن است. گاهي اوقات اطلاعات موجود در فلاپي در اثر تكانهاي شديد يا دراثر قرارگرفتن در مجاورت محيط مغناطيسي به هم ميريزد و به هيچ عنواننميتوان به آن اطلاعات دسترسي داشت.
نرمافزار Floppy Zip DiskRescue براي نجات اينگونه فلاپيها طراحي شده است.اين نرمافزار قادر استبا اسكن و جستجويي سريع در فلاپي سكتورهاي صدمه ديده را جدا كرده و در حدامكان اطلاعات موجود در تمام سكتورهاي سالم را درهارد ديسك ذخيرهكند.اين نرمافزار براي بازيابي فايلهاي صوتي، تصويري، عكس و متن بسيارمناسب است. براي دانلود اين برنامه به سايت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه كنيد.