مادربردهاي سري P45


اندكي پس از معرفي محصولات جديد گيگابايتدر8002 Coputex تايوان, اكنون اين شركت خبر از توليد و عرضه ي مادربردهايخود بر پايه چيپ ست هاي سري45 P داده است. قرار است اين سري جديد ازمحصولات به زودي در سرتاسر دنيا وارد بازار شوند. اخبار منتشر شده از اينمحصول نشان مي دهد كه مادربردهاي سري45 P از جمله مادربردهاي با امكاناتمناسب اين شركت به شمار خواهند رفت.
گفتني است طراحي اين مادربردهايجديد با استفاده از تكنولوژي هاي اختصاصي شركت گيگابايت انجام شده است.گيگابايت به چهار ويژگي بسيار مهم در رابطه با مادربردهاي سري45 P خوداشاره كرده است. طول عمر بالا , عملكرد خنك, راندمان مناسب در مصرف انرژيو امكانات امنيتي از جمله وبژگي هايي هستند كه گيگابايت تاكيد زيادي برروي آن ها دارد.

به علت استفاده از اجزاء الكترونيكي با كيفيتبالا طول عمر اين مادربردها تا حد زيادي افزايش يافته است، علاوه بر ايناز اجزاء خنك كننده حرفهاي در ساخت مادربردهاي سري45 P استفاده شده و بهعلت بهره گيري از تكنولوژيي كه گيگابايت آن را با نام: "بهينه ساز پويايمصرف انرژي" معرفي كرده، در ميزان توان مصرفي اين سري از مادربردها تا حدزيادي صرفه جويي مي شود. به دليل مصرف كم انرژي، راندمان مادربردهاي سري45P از گيگابايت تا حد زيادي افزايش يافته است. در نهايت امنيت بالاي اينمحصول به علت وجود يك TPM داخلي و يك سيستم پشتيباني هوشمند RAID تامين ميشود. شايان ذكر است مادربردهاي سري45 P داراي گذرگاه1600 (FSB) مگاهرتزهستند و از آخرين مدل پردازنده هاي چند هسته اي 2 Intel Core بر پايه هستهPenryn كه با استفاده از تكنولوژي 45 نانومتري توليد شده اند پشتيباني ميكنند. توانايي پشتيباني از حافظه هاي 3 DDRتا فركانس1900 مگاهرتز (و البتهبا كمك اوركلاك) و همچنين حافظه هاي 2 DDRتا فركانس 1200 مگاهرتز از ديگرخصوصيات اين سري از مادربردها هستند. مادربردهاي سري45 P از گيگابايت،ظرفيت بالاترين ميزان Overclocking را داشته و همچنين از ATI CrossFire Xبه همراه
8 PCI Express 2.0 x كه داراي پهناي پاند 5Gbit/s است، پشتيباني مي كنند.