تجهيزات موبايل ASUS در نمايشگاه كامپيوتكس 2008جديدترينمحصولات دستي اسوس همراه امكاناتي ويژه و منحصربفرد، تجربه اي متفاوت رابراي كاربران به ارمغان آوردهاند. درنمايشگاه كامپيوتكس امسال نيز شاهدابتكار جديد ديگري از اسوس به نام ASUS Glide در زمينه محصولات دستي بوديمكه به كاربران اين امكان را ميدهد تا با يك اشاره انگشت و از طريقتجهيزات دستي خود به اطلاعات مورد نظر در كوتاهترين زمان ممكن دست يابند.
اينتكنولوژي درواقع نرمافزاري است كه قابليت كار با همه محصولات دستي اسوسرا دارد و امكان دسترسي سريع به اطلاعات در زمينههاي مختلف را ازطريقتجهيزات موبايل براي كاربران فراهم ميآورد. اين فناوري شامل ويژگيهاييهمچون امكان ASUS Today (انجام بيشترين كارها با صرف كمترين هزينه)، امكانAnytime Launcher (پاسخگو در هر زمان)، امكان Eziphoto (آوردن عكسها وتصاوير به دنياي واقعي) و همچنين امكان EziMusic (موسيقيداني در كف دستانشما) است.

علاوه بر اين نرم افزار كارآمد، اسوس در نمايشگاهكامپيوتكس 2008 محصولات ديگري را به نمايش گذاشت كه از آن جمله ميتوان بهتلفن همراه 1 ASUS-Lamborghini ZX اشاره كرد. طراحي كلاسيك در كنارنامگذاري اين گوشي كه در واقع حاصل توافقي است ميان دو شركت لامبورگيني واسوس، توانسته است تمامي نظرها را به سمت خود جلب نمايد. اين طراحي راميتوان در ظاهر خشن و در عين حال جذاب اين محصول مشاهده كرد كه با پوششياز جنس فيبر كربن كه خاصيت ضد ضربه و ضد خش دارد،پوشانده شده است. همچنينتلفن همراه 320 ASUS P از ديگر محصولات ارائه شده توسط اين كمپاني بود.اين گوشي كوچكترين گوشي مجهز به ويندوز،GPS و كاربريهاي يك دستيار شخصيديجيتال (PDA) است كه با استفاده از امكانات و ويژگيهايي منحصربفردقادراست تا هم كارايي بالا و هم استيل زيبا را براي كاربران به ارمغانآورد.

مسيريابهاي جديد ديجيتال اسوس از ديگر محصولات ارائه شدهتوسط اسوس است كه قادر به نمايش سه بعدي نقشههاي مورد نظر هستند تا فهمآنها را براي كاربران راحت تر نمايند. اين مسيريابها قادرند تا بدين صورتتمامي جزييات يك مسير را با كيفيت گرافيكي مناسب براي كاربران نمايش دهندو به آنها اين امكان را ميدهد تا بهتر و آسان تر موقعيت خود را برمبنايGPS تشخيص دهند. اين نقشههاي سه بعدي قابليت چرخيدن، حركت و يا توقف داردو زوم تصاوير را نيز براي دقت بيشترافزايش ميدهند.

جديدترينمسيرياب اسوس يعني مدل 710 R كه در اين نمايش در برابر ديدگانبازديدكنندگان به نمايش درآمد با بكارگيري يك تكنولوژي منحصر بفرد قادراستتا ايمني هنگام رانندگي را افزايش دهد. تكنولوژي HUD تمامي اطلاعات موردنياز راننده از قبيل مسير، سرعت و ساير موارد را به منظور جلوگيري ازبرهمزدن تمركز راننده، روي شيشه جلو نمايش دهد. اين كار در واقع باعث ميشودتا كاربر ضمن حفظ تمركز خود درهنگام رانندگي، از اطلاعات مسيرياب بهبهترين شكل ممكن استفاده كند.