يكي از كارمندان سابق گوگل موتور جستوجوي جديدي به نام Cuil راهاندازيكرده كه قصد دارد با فهرست كردن صفحههاي وب بيشتر از گوگل، اين غولاينترنتي را كنار بزند.

به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، موتور جستوجوي Cuil توسط آنا پترسون، يكي ازمسوولان سابق ايندكس جستوجوي گوگل و همسرش، تام كاستلو كه موتورجستوجوهايي در دانشگاه استنفورد و شركت آي بي ام طراحي و ساخته است،اداره ميشود.

راسل پاور، سومين موسس اين شركت نيز در ايندكس گذاري، رتبهبندي وب و شناسايي هرزنامه در گوگل فعاليت كرده است.

اينشركت نوپا از به فهرست درآوردن 120 ميليارد صفحهي وب خبر داده و ميتواندنتايج سازماندهي شده را با حفظ كامل حريم خصوصي كاربران فراهم كند.

گوگل چند روز قبل اعلام كرد كه يك تريليون صفحه وب تك در اينترنت يافته اما شمار صفحاتي كه به فهرست درآورده را اعلام نكرده است.

طبقاعلام شركت Cuil، اين موتور جستوجو با تجزيه و تحليل محتواي هر صفحه ومفهوم هر تقاضاي جستوجو، فراتر از شيوههاي سنتي عمل ميكند و نتايجمشابه را در گروههايي قرار داده و آنها را بر اساس فهرست مرتب ميكند وهمچنين براي دقيقتر كردن جستوجو، پيشنهادهاي مختلف را به كاربر نشانميدهد.

Cuil نخستين رقيب گوگل در سال جاري نيست؛ موتور جستوجويWikia Search كه توسط موسس دايره المعارف آنلاين ويكيپديا راهاندازي شدهنيز از ماه ژانويه كار خود را آغاز كرده است.