توصیههایی جدید در مورد پیشگیری و درمان میگرن


دو گروه پزشكی كه بزرگترین انجمنهای مراقبتهای اولیه در آمریكا به شمار میروند، برای نخستین بار توصیههایی در مورد پیشگیری و درمان میگرن ارائه كردند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل ازهلث اسكات نیوز( Health Scot News) ، در این رهنمودها كه توسط كالج پزشكان داخلی آمریكا و فرهنگستان پزشكان خانواده آمریكا تهیه شده و در اختیار پزشكان قرار گرفته است، آسپرین یا ایبوپروفن به عنوان درمان های مرحله نخست میگرن توصیه شده است.

رهنمودهای جدید، براساس بررسی تمامی مطالب منتشر شده در رشتههای فوریتهای پزشكی، پزشك داخلی، اعصاب و دیگر زمینههای مربوطه تهیه شده است.
این رهنمودها ممكن است از دید بسیاری از مردم محافظهكارانه باشد، اما واقعیت این است كه این توصیهها نشان دهنده تمامی اطلاعات علمی هستند كه در زمینه میگرن منتشر شده است.

در هر حال، توصیه پزشكان رشتههای مختلف در مورد میگرن از این قرار است:
در نخستین گام باید از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAID) استفاده شود كه مطمئنترین آنها آسپرین و ایبوپروفن است كه بدون نسخه به فروش میرسد.
در تحقیقات انجام شده، شواهدی كه از تأثیر استامینوفن بر رفع میگرن دلالت كند، دیده نشده است.
تهیه كنندگان این توصیهها میگویند مردم باید بدانند كه همه مسكن ها برای رفع میگرن مفید نیستند.
اگر آسپرین و ایبوپروفن روی بیماری تأثیر نكرد، پزشكان باید به سراغ داروهای مخصوص میگرن مانند تریپتانها و یا افشانه بینی (دی. اچ. ای) بروند.
اگر بیماران دچار حالت تهوع یا استفراغ باشند، باید داروهای غیرخوراكی در این مورد به كار گرفته شود. حالت تهوع و استفراغ را نیز باید به طور مستقیم درمان كرد.
افرادی كه میگرن های مكرر دارند، باید برای درمان های پیشگیرانه مورد ارزیابی قرار گیرند. معمولاً بیمارانی كه دو مورد یا بیشتر سردرد میگرنی دارند، كه در ماه سه روز یا بیشتر به طول میانجامد؛ كسانی كه بیش از دو بار درهفته دارو مصرف میكنند و یا حالتهای غیرمعمول میگرنی مانند پیش علامتهای دیداری (ئورا) دارند، مناسبترین افراد برای درمان های پیشگیرانه هستند.
افراد مبتلا به میگرن باید به طور فعال در تهیه برنامه درمانی خود شركت داشته باشند. این افراد باید سردردهایشان را ثبت كنند و عواملی را كه باعث تحریك سردرد آنان می شود، شناسایی و از آنها پرهیز كنند.
در رهنمودهای مربوط به میگرن، الكل، شكلات، غذاهای محتوی مواد افزودنی (ام. اس. جی، تیرامین یا نیترات ها)، كمبود خواب، اضطراب، فشار روحی و عطر به عنوان شایع ترین محركهای میگرن معرفی شده است.

pezeshk.us