تبدیل زباله به انرژی در ژاپن
------------------------------
تعداد طرح های تبدیل زباله به انرژی، در ژاپن رو به افزایش است.
-خبرگزاریآسوشیتدپرس اعلام كرد: دولت ژاپن برای حفظ محیط زیست و رهایی از زباله هایخانگی و اداری و همچنین كاهش تولید گازهای كربن، اقدام به تولید انرژی ازسوزاندن آنها كرده است.

انرژی حاصل، صرف گرداندن توربین ها برای تولید برق یا گرم كردن آب استخرها و حمام ها می شود.

مقدارانرژی حاصل از 281 محل تولید انرژی از سوزاندن زباله كه اكنون در ژاپنفعال است، در سال 2006 میلادی، به 20 درصد می رسید. دولت ژاپن قصد دارداین مقدار را تا پنج سال آینده، به 50 درصد افزایش دهد.

سالانهبیش از 32 میلیون تن زباله خانگی در ژاپن تولید می شود كه با طرح جریمه ازسوی ادارات دولتی، این مقدار رو به كاهش گذاشته است.