M16 و سحابی عقاب
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
شرح:
M16 گستره ای است در کیهان که توسط گازهای گداخته ی زاینده ی ستارگان احاطه شده و آن را با نام «سحابی عقاب» هم می شناسیم. این تصویر دقیق، جزئیات فوق العاده ای از ساختار های درونی این سحابی را نشان می دهد. ساختارهایی که با عکس های زیبای هابل معروف شده اند. ستون های چگال و پر از گرد و غباری که در میانه ی تصویر جای دارند و آنها را «خرطوم فیل» و «ستون های آفرینش» می نامیم. این ستون های گستره ای به وسعت چند سال نوری دارند ولی در حال انقباض هستند و در نهایت به تولد یک ستاره منتهی خواهند شد. تابش های قدرتمند خوشه ی ستاره ای، مواد کناره های ساختار را فرسایش داده و ستاره های در حال تشکیل درون آن را آشکار می کند. در امتداد همین ستون ها در سمت چپ و بالاتر در تصویر، ناحیه ی زایشی دیگری وجود دارد. ستونی از گرد و غبار که با نام «روح سحابی عقاب» شناخته می شود. M16 و سحابی عقاب در فاصله ی 7000 سال نوری از ما در کیهان جای گرفته اند و هدف های آسانی در منطقه ای غنی از سحابی ها برای جویندگان آسمان با دوربین های دوچشمی و تلسکوپ های کوچک به حساب می آیند. این مجموعه در صورت فلکی مار جای دارد.
عکس: Johannes Schedler (Panther Observatory)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]