سرطان معده ، شايعترين سرطان دنيا در قرن بيستم بوده است .


امروزه سرطان معده از شايعترين سرطانهاي دنياست؛ به طوري كه به گفته متخصصان، اين سرطان، سرطان اول در مردان و سرطان دوم در زنان محسوب ميشود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، عوامل ايجاد كننده اين سرطان به معناي واقعي شناخته شده نيستند. اين سرطان اغلب در مراحل پيشرفته تشخيص داده ميشود، بنابراين شناسايي عوامل ايجاد كننده و ارايه دستورالعملهايي به منظور پيشگيري از بروز آن بيش از پيش ضروري است.
دكتر پيمان حداد، متخصص و فلوشيپ راديوتراپي و انكولوژي ، سرطان معده را در مردان بيشتر از زنان دانست و گفت: سرطان معده در قرن بيستم، شايعترين سرطان دنيا بوده و در حال حاضر در بسياري از كشورهاي دنيا از جمله ژاپن و ايران سرطان معده از ساير سرطانها شايعتر است.
سرطان معده، سرطان اول در مردان و دوم درزنان و هليكوباكترپايلوري از عوامل مهم ايجاد سرطان معده

به گفته وي سرطان معده، سرطان اول مردان بوده و در زنان بعد از سرطان پستان شايعترين سرطان است.

دكتر حداد در رابطه با علل موثر در ايجاد سرطان معده گفت: به نظر ميرسد هليكوباكترپايلوري مهمترين عامل در ايجاد سرطان معده است. تحقيقات نشان ميدهد در مناطقي كه شيوع هليكوباكترپايلوري زياد است، بروز سرطان معده نيز شايع است. از طرف ديگر مصرف دخانيات، رژيمهاي غذايي و برخي از عوامل ناشناخته ديگر در بروز اين سرطان موثر هستند.
با افزايش سن احتمال بروز سرطان معده افزايش مييابد و تشخيص اين سرطان اغلب در مراحل پيشرفته است

وي در اين باره ادامه داد: فاكتور سن نيز در بروز سرطان معده موثر است، به اين ترتيب شيوع سرطان معده در سنين بالا شايعتر است.

به گفته دكتر حداد از آنجا كه سرطان معده علايم و شكايات زيادي را ايجاد نميكند در اغلب كشورهاي دنيا در مراحل پيشرفته تشخيص داده ميشود. بروز اين سرطان در ژاپن بسيار بالاست، بر اين اساس با برنامههاي غربالگري مداوم اين سرطان در مراحل ابتدايي تشخيص داده شده و نتايج درماني بهتري حاصل ميشود.
تكنيكهاي جديد جراحي و كموراديوتراپي همزمان اميد به بهبودي را افزايش ميدهد

وي با بيان اين كه امروزه نگرشهاي درماني سرطان معده در مقايسه با گذشته بهتر شده است و در رابطه با تحولات اخير در درمان اين بيماري افزود: هنوز هم درمان اصلي اين بيماري، جراحي است و از درمانهاي تكميلي ديگر مانند شيمي درماني و راديوتراپي كمتر استفاده ميشود. بررسيها نشان ميدهد كه شيمي درماني و راديوتراپي همزمان قبل و بعد از عمل جراحي افزايش روند بهبودي و طول عمر بيمار را به دنبال دارد؛ بنابراين استفاده از تكنيكهاي جديد جراحي و درمانهاي كموراديوتراپي همزمان اميد به بهبودي را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش ميدهد.
استفاده از ميوه، سبزيجات تازه و آنتياكسيدانها در كاهش بروز سرطان معده موثر است

دكتر حداد با اشاره به روشهاي پيشگيري از ابتلا به سرطان معده گفت: زندگي سالم، اجتناب از دخانيات، استفاده از غذاهاي سالم، ميوهجات و سبزيجات تازه و همچنين استفاده از آنتي اكسيدانها مانند ويتامينها و كاروتنها ميتوانند به كاهش سرطان معده منجر شوند. اين در حالي است كه بسياري از علل بروز اين بيماري به معناي واقعي شناخته شده نيست.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]