حکم دیوان عدالت اداری درباره "سنتوری"
حکمدیوان عدالت اداری درباره "سنتوری"، انتقاد مشاور رئیس جمهور از وضعیتتئاتر و فیلمنامه "تهران" در دستور کار هالیوود عناوین برجسته صفحه فرهنگو هنر مطبوعات امروز سهشنبه 25 تیرماه 87 هستند.
به گزارش خبرنگارمهر، "جام جم" در صفحه رسانه میپردازد به گفتگو با چند بازیگر درباره نقشپدر در تلویزیون، گپی با جمشید مشایخی و پاسخ سازندگان انیمیشن "دستهایکوچک، قلبهای بزرگ" به جواد شمقدری. گفتگو با مصطفی رزاق کریمی کارگردانفیلم "حس پنهان" در صفحه گفتگو، مطلبی درباره تصویر پدر در تلویزیون وسینما و یادداشتی بر مستندهای حیات وحش در صفحه رادیو و تلویزیون و معرفیفیلمهای تلویزیون در روز پدر، کوتاه درباره برنامه رادیویی "جمعه ایرانی"و معرفی برنامههای امروز شبکههای صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینیدآمده است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به نگاهی بهنمایش "سمفونی بیداری"، نقدی بر نمایش "حقههای مبارک" و دو یادداشت. خرید12 هزار نسخه خطی برای کتابخانه ملی، حکم دیوان عدالت اداری درباره"سنتوری"، ساخت فیلمی درباره شخصیت شهید بهشتی، حضور گسترده نهادها درجشنواره "آخرین منجی"، فیلمنامه "تهران" در کمپانی یونیورسال پیکچرز،انتقاد مشاور رئیس جمهور از تولید شبهتئاتر در کشور و اخبار کوتاه درصفحه پایانی کار را تمام میکند.

"همشهری" در صفحه موسیقیمیپردازد به گفتگو با امیر بکان و علی تفرشی درباره کنسرت رودکی ویادداشتی به مناسبت سال رودکی. مطلبی درباره بازیابی گنجینه فریتز لانگ ویادداشتی بر بازگشت سکانسهای گمشده این فیلم در صفحه سینما و پایان رقابتنخستین دوسالانه بینالمللی عکس جهان اسلام، خاطرهسازی قطع برق برایاهالی هنر و اخباری کوتاه از یدالله صمدی، همایون شجریان، حمیدرضا آذرنگ،سیامک انصاری، پرویز پرستویی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتمادملی" در صفحه ادب و هنر میپردازد به محکومیت وزارت ارشاد به پرداخت خسارتبه سازندگان "سنتوری"، پاسخ معاونت فرهنگی ارشاد به یک گزارش و برپاییکنسرتهای مستقل همایون شجریان.

"اعتماد" در صفحه تلویزیونیمیپردازد به مطلبی از فوتبال تا آگهیهای تلویزیونی، گپی با حجتقاسمزاده اصل به نقل از مهر، گفتگو با محمدرضا جعفری درباره برنامه "آوایایرانی" و انحصارطلبی در مجموعههای تلویزیونی. گفتگو با بابک اطمینانینقاش، مطلبی در حاشیه کنسرت رفتن و اخبار کوتاه در صفحه تجسمی و برگزارینشست خبری کنسرت همایون شجریان، فیلمنامه "تهران" در هالیوود، انتخاب رضامیرکریمی به عنوان معاون فرهنگی خانه سینما، پاسخ سازندگان انیمیشن"دستهای کوچک، قلبهای بزرگ" به انتقاد شمقدری، روایت مسجدجامعی از حرکتفرهنگی کشور، پایان دوسالانه بینالمللی عکس جهان اسلام، چند یادداشت واخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو"در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به نگاهی به فیلم "انعکاس"، چرایی ساختهنشدن فیلمهای ترسناک در هالیوود، بررسی جذابیتهای شخصیت در فیلم "شوالیهسیاهپوش" و حکم دیوان عدالت اداری درباره فیلم "سنتوری". گفتگو با نادرمشایخی درباره تشکیل آنسامبل مشترک برای موسیقی مدرن، تأخیر در ساخت فیلم"اخراجیها 2"، فیلمنامه "تهران" در دستور کار استودیو یونیورسال پیکچرز،اجرای اپرای "آنتیگونه" از سوی برندگان نوبل ادبیات و اخباری کوتاه درصفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی میپردازد بهجدیدترین حرفهای مسعود دهنمکی درباره ژانر دفاع مقدس، نشست خبری اولینجشنواره بینالمللی آخرین منجی، حرفهای مشاور رئیس جمهور درباره وضعیتتئاتر، پاسخ سازندگان انیمیشن "دستهای کوچک، قلبهای بزرگ" به انتقادجواد شمقدری، جانبداری دیوان عدالت اداری از ارشاد در پرونده شکایتسازندگان "سنتوری"، انقلاب اسلامی سوژه یک فیلم هالیوودی، نقدی بر مجموعه"کارآگاهان" به نقل از مهر و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحهپایانی میپردازد به حرفهای مشاور رئیس جمهور درباره وضعیت تئاتر کشور،فیلمنامه "تهران" در دستور کار هالیوود، انتخاب رضا میرکریمی به عنوانمعاون فرهنگی خانه سینما، تبعات قطع برق مجموعه تئاتر شهر، کنسرت همایونشجریان با گروه دستان در تهران و اخبار کوتاه.

تاریخ انتشار، تهران: ۰۹:۵۴ , ۱۳۸۷/۰۴/۲۵