ساخت دستگاه ليزري تجزيه فوق العاده حساس
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران( ایرنا) :دکتر "دانيل مورنيک" پروفسور فيزيک در دانشگاه "راتگرز" در "نيووارک" در نيوجرسي و همکارانش يک دستگاه ليزري تجزيه ضريب فوق العاده حساس (LARA) ساخته اند که مي تواند حتي تغييرات بسيار جزئي را در کربن 14 (C-14) که يک ايزوتوپ کربن است اندازه گيري کند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، با اندازه گيري تغييرات کوچک در کربن 14 بهتر مي توان تعيين کرد که چه مقدار دي اکسيد کربن از سوخت سوخت هاي فسيلي در اتمسفر آزاد مي شود.
به علاوه اين فناوري امکان استفاده از ميکرو دوزهاي غير درماني را در روندهاي تحقيقاتي دارو ميسر مي سازد و توانايي هاي تاريخ گذاري کربن را نيز افزايش مي دهد.
در حال حاضر براي اندازه گيري چنين تغييرات کوچکي در کربن 14 به دستگاه گران قيمت AMS نياز است که به بزرگي يک اتاق است و نمونه هايي که اندازه گيري مي کند بايد دست کم يک ميلي گرم باشد.
اين درحالي است که طيف سنج فوق العاده حساس LARA که توسط مورنيک و همکارانش ساخته شده است بر روي ميز آزمايشگاه قرار مي گيرد و کار کردن با آن آسان تر است. اين دستگاه مي تواند نمونه هايي به اندازه يک دهم ميلي گرم را اندازه گيري کند.
کربن 14 شاخص مطلوبي براي اندازه گيري انتشار کربن است زيرا کربن 14 بخش کوچکي از اتمسفر را تشکيل مي دهد.
با اندازه گيري تغييرات بسيار جزيي در مقدار اين کربن بروز مي کند، مي توان مقدار دي اکسيد کربني را که از سوخت هاي فسيلي در هوا منتشر مي شود و نيز زمان ذخيره سازي آن را در محيط زيست تعيين کرد.
کربن 14 در مراحل اوليه توليد دارو براي تعيين چگونگي سوخت ساز دارو در بدن، محلي که دارو به انجا منتقل مي شود و اينکه آيا دارو قبل موثر بودن تجزيه مي شود يا خير مورد استفاده قرار مي گيرد.
از آنجا که LARA مي تواند چنين نمونه هاي کوچکي را اندازه گيري کند اين دستگاه همچنين امکان ميکرودوز کردن (تعيين دوز دارو در مقياس بسيار کوچک) را در روند دارو سازي ميسر مي سازد.
اين طيف سنج علاوه بر کاربردهاي بالقوه اش در آزمايش دارو و کنترل زيست محيطي همچنين مي تواند تاريخ گذاري کربني را تقويت کند.
در روند تاريخ گذاري کربني، سن بقاياي ارگانيک از طريق اندازه گيري ميزان کربن 14 باقي مانده از زمان مرگ ارگانيسم تعيين مي شود.