پليس استان تهران اعلام كرده است كه يك نفر را به ظن قتل دستكم هفت زن جوان و ميانسال در منطقه كرج دستگير كرده است.

عليرضا اكبر شاهي، فرمانده نيروي انتظامي استان تهران، گفت كه شخصي به عنوان مظنون اصلي اين رشته قتل ها روز چهارشنبه بازداشت شد.

رشته قتل هاي كرج كه پليس تصور مي كند زنجيره اي و كار يك فرد باشد از بهمن ماه گذشته شروع شد.

وجهمشترك حداقل شش مورد از قتل ها خفه شدن قربانيان با بند يا روسري است.مقتولان 24 تا 35 سال داشته اند و اجساد آنها در معابر پر تردد رها شدهبود. نام قربانيان اعلام نشده است.

ظاهرا كليه اين زنان در خارج از خانه طعمه شده و به قتل رسيده اند.

اكنون رئيس پليس استان تهران مي گويد كه مظنون "به تعدادي" از قتل ها اعتراف كرده است.

جسد اولين زن مقتول بهمن ماه گذشته در "كمال شهر" كرج پيدا شد. اين زن 30 ساله با يك تكه پارچه خفه شده بود.

جسد زن دوم يك ماه بعد، جسد سوم در آخرين روزهاي فروردين ماه در "قزل حصار" و پيكر زن چهارم ارديبهشت ماه كشف شد.

پساز وقوع قتل چهارم به دستور رئيس پليس استان تهران، تيم ويژه اي ازكارآگاهان مسئول رسيدگي به پرونده شد كه پس از آن حداقل سه قتل ديگر درخرداد ماه انجام شد.

فراري شدن مظنون زير نظر

سردارعليرضا اكبر شاهي پس از كشف اجساد اين هفت زن در گفتگو با رسانه ها اظهارداشت كه پليس تصور مي كند قتل ها به صورت زنجيره اي صورت گرفته است.

ويروز پنجشنبه پس از دستگيري شخصي كه بنا به برخي گزارش ها مردي جوان توصيفمي شود گفت كه مظنون پيش از دستگيري براي مدتي زير نظر بود كه با انعكاسخبر در دو نشريه فراري شد.

وي چنين توضيح داد: "كارآگاهان سرنخهايي را در خصوص قاتل احتمالي و شگردها و محل ها تردد و اختفاي وي به دستآوردند اما به لحاظ فقدان دلايل و مدارك قانوني ضمن اشراف و اطمينان ازعدم امكان وقوع قتل جديد، وي را تحت كنترل قرار دادند."

اوافزود: "متاسفانه به دليل اينكه موضوع بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنيتي -اجتماعي و بدون هماهنگي با پليس با انعكاس در دو نشريه، موجبات هوشياريفرد مظنون را فراهم كرد سبب فرار او از استان شد."

وي گفت كه تيمهاي پليس اخيرا بار ديگر محل وي را شناسايي كردند كه پس از "حصول اطلاعاتجديد فرد مظنون بازداشت شد و در جريان تحقيقات و بازجويي هاي به عمل آمدهبه ارتكاب تعدادي از قتل ها اعتراف كرد."

وي در مورد محل دستگيريمظنون به جز اينكه در "يكي از استان ها" بوده چيزي نگفت اما اشاره كرد كهتحقيقات پليس ادامه دارد و جزئيات بيشتر به زودي اعلام خواهد شد.

اين تازه ترين مورد از يك رشته قتل هاي زنجيره اي است كه در چند دهه اخير در ايران گزارش شده است.

محمد بيجه قاتل بيش از 17 كودك در محله اي در حومه جنوبي تهران در سال 2005 اعدام شد.

در سال 2001 نيز مردي ميانسال به نام سعيد حنايي به جرم قتل حداقل 16 زن روسپي در مشهد دستگير شد. وي ژوئيه سال 2002 اعدام شد.