تخم مرغ پز تک نفره Eikoمننمی دانم که شما تخم مرغ را چه مدت در آب می جوشانید و آن را نرم، سفت ویا عسلی می خورید، فقط می دانم که اگر زمان را فراموش کنم و تخم مرغ زیاددر قابلمه بماند و آب تمام شود، آن وقت تخم مرغ بیش از حد پخته ای خواهمداشت که قابل خوردن نیست. نه، هیچ گاه اتفاق نیافتاده که من از تایمر تخممرغ پزی استفاده کنم، هر چند که دوست دارم تخم مرغ کم بجوشد و واقعا هنگامسفارش در رستوران در مورد میزان نرمی آن سخت گیری می کنم.
من این تخممرغ پز تولیدی Eiko را بسیار دوست دارم و فکر می کنم محرکی برای یاد گیرینکات و ظرایف پختن تخم مرغ آب پز باشد! (لطفا نگویید که این کار چقدر میتواند آسان باشد) برای اینکه من تخم مرغ خودم را عسلی می پزم و تخم مرغدوستم را هم سفت می پزم، اما نمی توانم آن را لاستیک مانند آماده کنم. تخممرغ پز را به لبه قابلمه آویزان کنید و تخم مرغ ها را درون آنها بگذارید.فقط یادتان باشد که هر رنگ متعلق به چه کسی است و تا چه اندازه باید بپزدو سفت شود!( دسته آنها هم سرد باقی می ماند و شما لازم نیست که خودتان رابسوزانید) و همچنین این ظروف نقش فنجان های تخم مرغ خوری شما را هم بازیمی کنند و برای من که در آشپزخانه ام برای هر دو جا ندارم، بسیار عالیاست. بسته 4 تایی این محصول را می توانید با قیمت 19 دلار تهیه کنید.