Capp یک وسیله بسیار ویژه و در عین حال کاملا ساده و با کاربرد بسیار آسان است.

Snap Capp: یک درب پلاستیکی چندبار مصرف قابل نصب بر روی تمامی قوطی های نوشیدنی آلومینیومی 340 تا 450 گرمی.

میتوان گفت که به این محصول از مدتها پیش نیاز بود. زیرا قوطی های نوشیدنیبا درب جدا شونده، محدودیت های زیادی در استفاده راحت و قابلیت حمل دارند.وقتی شما درب قوطی را باز می کنید، دیگر توانایی بستن آن را ندارید ونوشیدنی شما در معرض تاثیرات محیط قرار می گیرد.

شما هم هنگامی کهیک نوشیدنی گاز دار را در یخچال گذاشته اید با این مشکل درگیر شده اید کهنوشیدنی کاملا سرد می ماند اما تمامی گاز موجود در خود را از دست می دهد.Snap Cappمحتوای قوطی شما را تازه نگه می دارد و گاز آن را از مواجهه باهوا حفظ می کند.

Snap Capp همچنین در پیک نیک و دیگر مسافرت هایکوچک بیرون از خانه بسیار کارآمد است. اگر توجه کرده باشید هنگامی که قوطیرا باز می کنید، زنبورها و دیگر حشراتی که شکر نوشیدنی را حس کرده باشندشروع به پرواز در اطراف آن می کنند. و شاید دیده باشید که خوردن جرعه ایاز این نوشیدنی باعث گزیده شدن لب و دهان توسط حشرات و زنبورهایی که درونآن افتاده اند، شده است. امکان وقوع حوادث این چنینی با استفاده از SnapCapp کاملا از بین می رود.

شاید شعار تبلیغاتی این محصول تعجببرآنگیز به نظر برسد: همه افراد یکی نیاز دارند! اما با این توضیحات اینشعار برای شما تبلیغاتی دور از واقعیت نخواهد بود. این محصول در رنگهایمتنوع و به قیمت 3 دلار قابل تهیه است.