super slim LED صفحه شما را برای مطالعه در شب نورانی میکندشایدبعضی از شبها دلتان هوس مطالعه کند. ولی به دلیل اینکه چراغ اتاق باعثآزار هم اتاقی هایتان می شود پشیمان شوید و شما هم بخوابید! اما این مشکلهم راه حل دارد. کافیست محصول Super Slim LED page را خریداری کرده و درتاریکی هم به مطالعه خود ادامه دهید. این محصول یک صفحه غشای مانند است کهمی تواند نور لازم برای مطالعه را به کمک 4 عدد لامپ LED کوچک تولید کند.اما مکانیزم جالبی در این محصول در نظر گرفته شده که آن را حائز اهمیت میسازد. این نور به صورت مستقیم به چشم شما بر خورد نمی شود. بلکه به سمتنوعی لنز بازتاب می شود و اشعه نور بازگشتی به سمت صفحه مد نظر بازمیگردد. با در نظر گرفتن این ویژگی چشم انسان از هر گونه آسیب احتمالیناشی از برخورد نور در امان خواهد ماند. از ویژگی دیگر آن به سبک بودن وقابل حمل بودن آن می توان اشاره کرد. تنها می توانید با پرداخت 25$ شبهانیز درس بخوانید و از لذت با موفقیت گذراندن دروس یک ترم بهره مند شوید.


_________________