با عرضه نرم افزار فشرده ساز پیامک فارسی که از سوی همراه اول و با تاخیرعرضه شده، به نظر می رسد این شرکت دست به دامن نرم افزارهای قفل شکسته شدهاست.

به گزارش آژانس خبری تلفن همراه (همنا)، در دستورالعملی که از سوی همراه اول بر روی سایت این شرکت به نشانی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]برای نصب این نرم افزار بر روی گوشی های نظیر سامسونگ ارایه شده است،برنامه قفل شکسته ای به همراه شماره سریال قفل شکسته آن، برای نصب نرمافزار فشرده ساز پیام رسان فارسی عرضه شده است.
مطابق آنچه در سایتهمراه اول آمده است: کاربران گوشی های سامسونگ برای برخورداری از این نرمافزار، می بایست برنامه قفل شکسته ارایه شده را دانلود کرده و با مشاهدهپیغام خطا بر روی رایانه خود، نسبت به ثبت شماره سریال درج شده در وب سایتهمراه اول، اقدام کنند تا نصب این نرم افزار امکان پذیر شود.
گفتنی استاین نرم افزار از سوی مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفتهدانشگاه صنعتی شریف به عنوان پیمانکار همراه اول تهیه شده است

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]