آیا تابه حال تصمیم گرفتهاید که سیستم عامل رایانه خود را از ویندوز به لینوکستغییر دهید؟آیا برای این تغییر بزرگ و شگرف دلیل توجیه کنندهایدارید؟مسلما یکی از دلایل مهم تمام کسانی که چنین تصمیم بزرگیمیگیرند،استفاده از گزینه امنیت در سیستم عامل لینوکس است.تا به حالشما برای امنیت بیشتر رایانه خود،چه پارامترهایی را انتخاب کردهاید تااز بابت آن،زیاد دچار تشویش و نگرانی نباشید؟با رعایت دقیق این ده نکتهدر سیستم عامل لینوکس،میتوانید بر امنیت اطلاعات رایانه خود بیشتر تاکیدکنید.کاری که اغلب استفادهکنندگان شاید از آن بیخبر بوده و یا آنرا درصورت اطلاع،نادیده میپندارند.برای اطلاعات بیشتر،این ۱۰ نکته مهم ذکرشده در آدرس زیر را مطالعه و مطالب آنرا در رایانه خود به صورت عملی تمریننمایید.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]