ساعاتي پيش از انتشار خبر آزمايش جديد موشكي ايران، كاندوليزا رايس، وزيرخارجه آمريكا كه از گرجستان ديدن مي كند، گفت كه "ايالات متحده از منافعخود و منافع متحدان خود دفاع خواهد كرد."

خانم رايس، كه صبحپنجشنبه (دهم ژوئيه، 20 تير) پس از ملاقات با ميخائيل ساكاشويلي، رئيسجمهور گرجستان، سخن مي گفت، افزود كه "ما تعهد به كمك به متحدانمان برايدفاع از خودشان را بسيار، بسيار جدي مي گيريم و كسي نبايد در اين موردتوهمي داشته باشد."

كاندوليزا رايس گفت آمريكا توانايي امنيتي وحضور نظامي خود را در منطقه افزايش داده و براي حصول اطمينان از اينكه اينمتحدان توان دفاع از خود را دارند، از نزديك با آنها همكاري مي كند.

وزير امور خارجه آمريكا گفت وقت آن رسيده كه ايران "اطمينان جامعه بين الملل را بدست بياورد."

روزپنجشنبه، 10 ژوئيه (20 تير)، به نقل از برخي منابع خبري ايران گزارش شد كهنيروي هوايي سپاه پاسداران در خلال ساعات شب قبل، تعداد ديگري موشك هايدوربرد و ميان برد را با موفقيت به اهداف تعيين شده شليك كرده است.

روزچهارشنبه منابع نظامي جمهوري اسلامي از پرتاب آزمايشي نه فروند موشك ميانبرد و دور‎ برد شامل موشك ارتقا يافته شهاب-3 خبر داده بودند.

پرتاب آزمايشي اين موشك ها در جريان برگزاري رزمايش دريايي و موشكي پيامبر اعظم در منطقه خليج فارس صورت گرفته است.

انتشار خبر آزمايش هاي موشكي سپاه پاسداران انتقاد تند تعدادي از كشورهاي غربي را در پي آورده است.

روزچهارشنبه، مقامات آمريكايي آزمايش موشكي سپاه پاسداران را اقدامي تحريكآميز خواندند و آلمان، فرانسه و ايتاليا نيز آن را مورد انتقاد شديد قراردادند.