نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: چند نوع مراقبه

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  چند نوع مراقبه

  مديتيشن حرکتي


  مديتيشن حركتي: آميزه و تركيبي (تلفيقي) آگاهانه از ذهن و جسم
  ذهن ورزياي كه حركت، جنبش و تكان در بر داشته باشد، ميتواندارتجالي، طبيعي، خودزا، راحت و به گونهاي بيتكلف و بيقيد و بند باشديا بر قالبها و الگوهاي مكرر، طراحي و تنظيم شده، منظم و سازمان دادهشده دلالت داشته باشد. اين نوع ذهن ورزي به خصوص زماني ميتواند خيلي مفيدو سودمند واقع شود كه بيحركت و ساكن نشستن برايتان دشوار باشد. نمونههايزير مثالهايي از ذهن ورزي حركتي هستند.
  يوگا:
  يوگا كه يكتكنيك 5000 ساله است، براي دستيابي و نايل شدن به هماهنگي، وفاق وسازگاري جسم، روان، ذهن و روح، نحوه نفس كشيدن، حركات بدن و حالت ووضع بدن (مثل طرز ايستادن، نشستن و راه رفتن) را درهم ميآميزد و آنهارا با يكديگر يكي و ادغام ميكند. يوگا دلالت دارد بر كامل كردن يك سريحالتهاي بدن كه درخلال آن شما توجه ويژه و خاصي به نحوه نفس كشيدنتانمبذول ميداريد ـ نفس بيرون دادن (دم بر آوردن) درخلال حركاتي خاص واستنشاق و تو دادن هوا به همراه حركاتي ديگر. ميتوانيد يوگا را به عنوانشيوهاي براي ارتقأ قدرت انعطاف پذيري، نيرو، توان، بنيه، طاقت،تحمل، صبر و شكيبايي يا به عنوان راهكاري در جهت افزايش و اصلاح جنبهمعنوي وجودتان در نظر بگيريد. در هر صورت، در خواهيد يافت كه يوگا به شماكمك ميكند تا آرامش پيدا كنيد و بر استرس تنش و فشارهاي روحي و عصبي غلبهنماييد.

  تاي چي chi) Tai):
  اين نوع ذهن ورزي يكتكنيك و تمرين باستاني چيني است كه با آهنگ و سرعتي آهسته، آرام، يكسانو يكنواخت صورت ميگيرد. «تاي چي» شامل حركات دوراني شمرده، حساب شده وملايم و آرام توأم با تنفس عميق ميشود. در حالي كه فكر و حواستان را رويحركات بدنتان متمركز ميكنيد، يك احساس سكون و آرامش به شما دست ميدهد.

  كي گانگ gong) Qi):
  اين تكنيك هم نشأت گرفته از چين باستان است. اين تكنيك نيز مثل يوگا وتاي چي، تكنيكهاي تنفسي، حالت بدن (طرز ايستادن، نشستن و راه رفتن) وتوجه تمركز يافته را با يكديگر ادغام و تلفيق ميكند. مريدان و طرفدارانطب سنتي چيني به منظور حفظ سلامت عمومي بدن و جلوگيري از ابتلا بهبيماريها، به كارگيري روزانه اين تكنيك را توصيه ميكنند.

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: چند نوع مراقبه

  مديتيشن موزون
  در يك گونه از ذهن ورزي حركتي كه در قرون وسطايي توسعه يافت، فرد در حالي كه مناجات ميكند، به شيوهاي موزون راه ميرود. از نقطه نظر مذهبي، قصد و هدف از مناجات اين است كه فكر و ذهن تان را روي يك خصوصيت و ويژگي خاص خداوند متمركز نماييد. پس، ميتوانيد با گامها و قدمهاي قدرتمند، در حالي كه دستهايتان در اطراف بدنتان پيچ و تاب ميخورند، حواستان را روي جرأت، شهامت و استحكام متمركز نماييد و در همان حال مرتباً «ا... اكبر» به معناي «خداوند بزرگ است» را تكرار كنيد. ميتوانيد اين تكنيك ذهن ورزي را با هر آيين اعتقادي و سنتي ديگر ادغام و تلفيق نماييد و حواس و فكرتان را روي شمايل و تمثال يا وسيلهاي مقدس متمركز كنيد. هم چنين، ميتوانيد در صورت تمايل، حواستان را روي بعد و جنبهاي از يك پديده مثل تولد يا طبيعت متمركز كنيد و عبارات و واژههاي تمثالي و سمبليك آن پديده را دائماً تكرار نماييد و دم بگيريد.

 3. #3
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: چند نوع مراقبه

  مراقبه ارتعاشي
  در اين تكنيك كه به مراقبه نظري نيز معروف و شناخته شده است، از تكرار مدام يك واژه يا صدا به عنوان نقطه كانوني و اصلياش استفاده به عمل ميآيد. مراقبه ارتعاشي براي افرادي مناسب است كه ايجاد سر و صدا را مسيري براي آرامش دروني در نظر ميگيرند.
  به ما ياد دادهاند كه مثل بچههاي كوچك، مؤدب، آرام و ساكت باشيم. تخليه سر و صدا به ما كمك ميكند كه استرس و فشارهاي روحي و عصبي را از وجودمان تخليه كنيم. در اينجا به نحوه اين تكنيك، اشاره كردهايم:
  روي پاهايتان بايستيد: در حالي كه پاهايتان به عرض شانههايتان باز هستند، زانوانتان كمي خميده و سنگيني بدنتان روي ناحيه پشت تان قرار دارد، بايستيد، گويي قصد چمباتمه زدن (سرپا نشستن) را داريد. يا در صورت تمايل، كف زمين بنشينيد يا دراز بكشيد. در حالي كه دستانتان را در اطراف بدنتان يا روي پشتتان قرار دادهايد، بدنتان را شل و راحت كنيد. مراقبه را با كشيدن چند نفس عميق و پاكسازي كننده آغاز نماييد.
  واژهاي را انتخاب كنيد (هر واژهاي كه دوست داريد):
  واژهاي را برگزينيد كه حروف بي صدا و صدادار متناوبي (يك در ميان) را دارا باشد، مثل: "Serenity" (آرامش). واژهاي را كه بر ميگزينيد، لزوماً، نبايستي واژهاي مذهبي باشد. فقط بايد واژهاي باشد كه در هنگام ادا كردنش، به شما احساس خوبي دست دهد.
  بعداز خودتان، واژه را مدام تكرار كنيد:
  واژه را تكرار كنيد، آن را دم بگيريد، توجه و حواستان را روي چيزي به غير از تكرار مداوم آن واژه متمركز نكنيد. بگذاريد صداي آن واژه تمام وجودتان را به ارتعاش و لرزش در آورد. بگذاريد در وجودتان بپيچد و آن را به لرزه در آورد، در آن طنين انداز شود. بگذاريد طنين و ارتعاش آن واژه، وارد دستها و پاهايتان شود. بگذاريد در حالي كه آن واژه را دم گرفتهايد و مدام تكرار ميكنيد، آن واژه عضلات و ماهيچههاي بدنتان را به ارتعاش و لرزه در آورد.
  برخي از افراد، وقتي عصبي، نگران و ناآرام هستند، عضلات بدنشان را منقبض ميكنند. مهم اين است كه صداي واژه را آن چنان در بدنتان به چرخش در آوريد كه بتوانيد انقباض، تنش و گرفتگي موجود در عضلات و ماهيچههايتان را تخليه كنيد. به اين ترتيب، به حالت و وضعيتي از آرامش متفكرانه دست مييابيد كه آرامشي عظيم و عميق تمام وجودتان را در بر ميگيرد.

 4. #4
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: چند نوع مراقبه

  مراقبه نظري بدن (مراقبه پويشي بدن)
  اغلب افرادي از اين گونه مراقبه، استفاده ميكنند كه ميخواهند نوع مبتني بر قاعده و رسميتر تفكر و مكاشفه را بدون حضور در كلاس يوگا يا «تاي چي» انجام دهند. در اينجا به نحوه اين نوع مراقبه، اشاره كردهايم:
  1 - در حالي كه پاهايتان باز هستند، دستهايتان در كنار بدنتان قرار دارند، كف دستانتان به سمت بالا قرار گرفته و چشمانتان باز يا بسته (باز و بسته بودن چشم بستگي به ميزان راحتي خودتان دارد) هستند، كف زمين دراز بكشيد.
  2 - توجه و حواستان را روي نحوه نفس كشيدنتان متمركز نماييد، اين كه چگونه هوا وارد جسمتان ميشود و از آن خارج ميگردد.
  3 - بعداز كشيدن چندين نفس عميق، وقتي احساس آرامش، راحتي و شل شدن عضلات به شما دست داد، توجه و حواستان را معطوف انگشتان پاي چپتان كنيد. در حالي كه مراقب نحوه نس كشيدنتان هستيد، خودتان را با هر احساسي سازگار و منطبق سازيد كه در آن قسمت از بدنتان وجود دارد. اين حالت به شما كمك ميكند كه جريان هوا را در نقطهاي مجسم و تصور نماييد كه توجه و حواستان را روي آن معطوف كردهايد. به مدت يك يا دو دقيقه، توجه و حواستان را روي انگشتان پاي چپتان متمركز كنيد.
  4 - بعد، در حالي كه همچنان حواستان به نحوه نفس كشيدنتان است، توجهتان را به كف پاي چپتان معطوف كنيد و به مدت يك يا دو دقيقه روي آن متمركز باقي بمانيد.
  5 - به همين ترتيب، به سراغ قوزك پا، ساق، زانو، ران، كمر برويد و حواس و توجهتان را به مدت يك تا دو دقيقه روي هر يك از اعضاي بدنتان متمركز نماييد، در حالي كه هم چنان مراقب نحوه تنفس تان هستيد.
  6 - توجه و حواستان را بيشتر روي اعضايي از بدنتان متمركز نماييد كه درد ميكنند و يا به خاطر مشكل آنها، تحت نظر پزشك و درمان هستيد (مثل آسم = ريهها، بيماري قند = لوزالمعده (پانكراس)
  7 - بيشتر توجهتان را معطوف ناحيه سر كنيد: آرواره، چانه، لبها، زبان، سق دهان، پرههاي بيني، گلو، گونهها، پلكها، چشمها، ابروها، پيشاني، شقيقهها (گيجگاه) و پوست سر.
  8 - در آخر، توجه و حواستان را روي نوك موهايتان، يعني بالاترين قسمت بدنتان، متمركز نماييد. بعد، كاملاً از فكر اعضاي بدنتان خارج شويد، و در حالي كه، نفسهايتان از شما فراتر ميروند و به تمام دنيا ميرسند، در ذهنتان، بالاي جسمتان قرار بگيريد.

 5. #5
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: چند نوع مراقبه

  مديتيشن تمرکزي

  مديتيشن تمركزي دلالت دارد بر متمركز كردن ذهن و حواستان روي يك موضوع خاص. موضوعات خاص ذهنورزي ميتوانند شامل اينها شوند: نحوه نفس كشيدنتان، انگاره و تصويري ذهني كه در فكر و تصورتان آن را مجسم ميكنيد يا تصويري واقعي كه به آن مينگريد مثل شعله يك شمع يا تمثال و شمايل يك فرد روحاني و مذهبي. يكي از اهداف و مقاصد ذهن ورزي تمركزي اين است كه به شما كمك شود تا حواس و توجهتان را بتوانيد به خوبي و راحتي متمركز كنيد. اگر افكار زياد و گوناگوني در سر داريد و تمركز حواس در زندگي روزمرهتان براي تان دشوار است، وقفهاي براي مراقبه و مكاشفه به خود دهيد و بعد با ذهني تازه و باز به كارتان ادامه دهيد. در اينجا به چند راهكار اشاره كردهايم:

  نفسهاي عميق بكشيد: اگر فردي تازه كار هستيد و ميخواهيد ذهنورزي كنيد، با اين اقدام وارد ميدان شويد. تنفس يك عملكرد طبيعي است كه مجبور نيستيد آن را عمداً و آگاهانه فرا بگيريد. فقط كافيست توجهتان را به نحوه نفس كشيدنتان معطوف نماييد ـ اين كه وقتي هوا وارد پردههاي بينيتان ميشود يا از آن خارج ميگردد، چه احساسي به شما دست ميدهد. توجهي به ورود هوا به ريههايتان نداشته باشيد. وقتي احساس ميكنيد كه تمركز حواستان به هم خورده و توجهتان به چيز ديگري معطوف شده، به آرامي تمركزتان را روي نحوه نفس كشيدنتان برگردانيد.
  به دقت جسمتان را از نظر بگذرانيد:
  وقتي اين تكنيك را به كار ميبنديد، حواس و توجهتان را روي حواس بدنتان متمركز ميكنيد، مثل: درد، تنش، گرما يا آرامش در نقاط مختلف جسم تان. از نظر گذراندن بدن را با تمرينات تنفسي توأم نماييد و آرامش يا گرماي نفسها را در ذهن تان مجسم كنيد كه وارد اعضاي مختلف بدنتان ميشوند و بعد از آن خارج ميگردند.

  يك عبارت يا نام مقدس را تكرار كنيد:
  ذكر يا ورد، نام يك فرد مقدس يا عبارتي مذهبي و مقدس است كه آن را با صداي بلند يا در سكوت پيش خود تكرار ميكنيد. در صورت تمايل، ميتوانيد براي خودتان يك ذكر و ورد اختصاصي درست كنيد. ذكرها (وردها) قالبها و بخشهاي اصلي و بنيادين مراقبه استعلاء (يا تي ام يا مديتيشن) محسوب ميشوند. ميتوان به ذكرهاي مذهبي دين خودمان و پيروان ساير اديان ميتوانند دعاي مخصوص خود را بكار برند، همچنين ميتوان به نام مقدس خداوند در تمامي اديان و غيره اشاره كرد.

  قدرت تخيلتان را ورزش دهيد و آن را به كار بيندازيد:
  يك تمرين مرتبط، تصويرپردازي توأم با راهنما است كه در آن صداي شخصي، خواه ضبط شده يا به صورت زنده، شمارا به سمت يك تمرين تجسمي (تصوري) رهنمون ميكند. زماني كه به وضعيت آرامش عميق رسيديد، كه به احتمال خيلي زياد از طريق ذهن ورزي به آن دست خواهيد يافت، يك تصوير ذهني (تصور) بصري از هر چيزي در ذهن تان خلق خواهيد كرد كه فردي كه راهنماي شما محسوب ميشود آن را به شما توصيه ميكند. شايد آن يك مكان امن، راحت و آرام باشد مثل يك باغ، كه در آن احساس امنيت و آرامش ميكنيد.

 6. #6
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: چند نوع مراقبه

  مديتيشن توام با راه رفتن

  تلفيق و ادغام راه رفتن با ذهن ورزي، شيوهاي موثر و سالم براي دستيابي به آرامش و تمدد اعصاب است. اين تكنيك را ميتوانيد همه جا انجام دهيد ـ در جنگلي ساكت و آرام، در پيادهرو يا حتي داخل ساختمان محل كارتان. در هنگام انجام اين تكنيك، آهنگ و شتاب قدمهايتان را طوري كاهش دهيد كه بتوانيد حواس و فكرتان را روي حركت پاهايتان متمركز نماييد. حواستان را روي يك مقصد خاص متمركز نكنيد. در عوض آن را روي حركات پاهايتان متمركز كنيد و در همان حال، وقتي هر قدم را بر ميداريد و يك پايتان را بلند ميكنيد و ديگري را به سمت جلو حركت ميدهيد و آن را روي زمين ميگذاريد، اين كلمات را در ذهنتان تكرار نماييد: بلند كردن، حركت دادن و روي زمين گذاشتن. در صورت تمايل، ميتوانيد به جاي اين واژهها، از كلمات ديگري استفاده كنيد. برخي از افراد، ترجيح ميدهند كه آغاز و پايان يك ذهن ورزي توأم با راه رفتن را با مراسم و آداب خاصي مثل به صدا در آوردن يك زنگ، يك تعظيم و سر فرود آوردن تشريفاتي و آييني، نيايش و عبادت در سكوت يا اداي واژهها و كلمات شكرگزارانه و شاكرانه به جا آورند.


  منبع کلیه مطالب : amiri111.blogf

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. اصل موضوع
  توسط hrg1356 در انجمن مطالب جامع وکاربردی ریاضی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۷ آبان ۸۸, ۰۸:۲۲
 2. طلوع خورشید بر فراز حلقههای زحل
  توسط صدف.گ در انجمن اخبار نجوم
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۰۱ شهریور ۸۸, ۲۳:۰۸
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۹ مرداد ۸۸, ۲۳:۱۹
 4. شروع پروازهای آزمایشی An-148
  توسط hamid192 در انجمن بخش هواپیما و صنایع هوایی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۳۰ تیر ۸۸, ۱۹:۴۴
 5. حالت تهوع خانمهای باردار
  توسط mina در انجمن مطب گنجینه دانش
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: جمعه ۱۲ مهر ۸۷, ۲۱:۱۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •