بدی. 2 رو برای 2 و 3 رو برای 3.
این یعنی چه برای رسیدن به n هدف بایدn روش و تکنیک یاد بگیری. خوب اینهایی که مثلا تکنیک شماره 1235 اختراعکردن برای هدف 1235 چه چیزی داشتند؟
به این نتیجه رسیدم که تمام اینکارهایی که در علوم فراحسی انجام میشه بدون توجه به نوع کارش چندتا قابلیتمشترک کم و بیش نیازمندند. نیشستم آنالیز کردم و به این نتایج رسید:
1. قابلیت های پایه بدن و ذهن (مثل درست نشستن، نداشتن بیماری، خالی سازی فکر و . . .)
2. توانایی تشخیص انرژی (مثل دیدن لایه انرژی و حس کردنش)
3. تونایی جمع کردن انرژی (مثل راه رفتن رو آتش؛ جذب انرژی هم مربوط به این توانایی میشه)
4. توانایی هدایت انرژی، البته هدایت یعنی نشان دادن مسیر (مثل انرژی درمانی، تله پاتی، تله کنسیس)
5. توانایی کنترل انرژی، کنترل مقدار، کیفیت و . . . (مثل طی الرض – پرواز)
6. توانایی تبدیل؛ که فکر کنم این توانایی ربط مستیقم به تبدیل انرژی به پنج عنصر اصلی (درست کردن آتش از هیچ)
7. توانایی احضار یا همون Summoning

در اینجا لازم به ذکر که توانایی های با شماره بالاتر به توانایی های قبلی خودشون نیازمندند مثلا 3 به 1و 2 نیازمند.
و نکته ای هم در مورد شماره 7 وجود دارد که فکر کنم درجه مدیومی شخص مشخص می کنه:
اینطوریفهمیدم که بستگی مستقیم به شش توانایی قبلی خودش داره برای مثال اگر درزمان احظار شخصی از نظر شماره 2 ضعیف باشه اون مورد لازم درست احضار نمیشه.
گفتممورد لازم بله فکر نکنید که احظار وابسته به روح و جن و اینجور موجوداته.احضار یعنی استفاده از منبع نیروی دیگران یا بهتر بگم، توانایی ارتباط بامنبع انرژی دیگران. مثلا شما می توانید درخت احضار کنید و درخت بلند شهبیاد!!! (هیچ چیز در این دنیا غیر ممکن نیست – لطفا در این مورد بحث نکنیدچون این تاپیک مربوط به این نیست).

خوب الان سئوال پیش میاد که چرا کسی که جن احضار میکنه چرا نمیتونه همه این کارها رو انجام بده؟
خوبجوابش اینه که اون کم و بیش از همه ی توانایی هاش داره استفاده میکنه ولیبه هر حال بهشون توجه نداره که فکر کنم اغلب کسایی که متافیزیک کار میکننداینطوری هستند. مثلا تو شماره 1 100% توانایی داره ولی مثلا تو 3 5% هم روتواناییش کار نکرده!

بهتره که بصورت پله به پله به توسعه هر کدام از توانایی پرداخته بشه که نتیجه مطلوب حاصل بشه

تشکر که تا اینجا خونید نظر شما چیه؟
به هر حال یه چیز مشترک بین همه کارها وجود داره، شما چی فکر می کنید؟