در فلش زیر سه لیوان و یک گوی هست که شما باید حدس بزنید گوی زیر کدام لیوان مخفی شده .
در هنگام چرخش به لیوان ها نگاه نکنید چون هدف ما بالا بردن قدرت حدس زدن و نیروهای فراروانی هست.

وقتی گوی زیر لیوان ها قرار گرفت چشمان خود را ببندید
لیوانها را همانطوری که در تصویر قرار دارند تجسم کنید
سعی کنید با مقداری از آگاهی خود را وارد هر کدام از لیوان ها کنید
حالا از آگاهی خود را بر روی اولین لیوان ببرید به درون لیوان توجه کنید , از لیوان بپرسید که آیا گوی درون آن جای گرفته یا نه .
یا اینکه میتوانید گوی را درون این لیوان ببینید یا نه .
همین کار را با دو لیوان دیگر انجام دهید.
بعد از مدتی قدرت شما در این زمینه افزایش خواهد یافت .
سعی کنید پیشرفت خود را اندازه بگیرید که چه درصدی از حدسیات شما درست یا غلط بوده

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]