تله پاتی (انتقال فکر) برای انجام این تمرینابتدا در مکانی آرام ونسبتا تاریک بدن خود را ریلکس کنید سپس با چند تنفسآرام و عمیق تمام ذهن وبدن خود را آرام کنید حالا سعی کنید به مدت چنددقیقه به هیچ جیزی فکر نکنید وتمام افکار مزاحم را دور بریزید ( اگرتمرینات قبلی را درست انجام داده باشید اکنون براحتی می توانید فکر و ذهنخود را آرام کنید و یک خلا فکری خوبی داشته باشید.) . پس از انجام اینمراحل آمادگی لازم برای انتقال فکر را دارید درابتدا سعی کنید با موضوعاتیساده کار کنید تا به تدریج هم تسلط شما بر تله پاتی بیشتر شود و هم اعتمادبه نفس شما برای انجام تمرینات سنگینتر و مشکلتر افزایش پیدا کند .حالافرض میکنیم که می خواهیم که فکری را انتقال دهیم (تله پاتی)
در حالی کهدر کاملا ریلکس هستید چشمان خود را آرام ببندید وفردی را که میخواهید بااو تله پاتی داشته باشید در نظر بگیرید کنید تمام حالات روحی و فیزیکی شخصمورد نظر از قبیل شکل وحالت صورت - طرز صحبت کردن - چیزهای مورد علاقه آنشخص و ... را دقیقا در ذهن خود تجسم کنید به شکلی که هم اکنون آن شخصدرروبروی شما قرار گرفته و شما دارید با او صحبت کرده و به چهره او نگاهمیکنید اکنون تصویر ذهنی خود را بزرگتروشفافتر کنید و دقیقترین جزییات رابه شکلی واضح وشفاف در تصویر ذهنی خود ترسیم کنید. تقریبا چیزی شبیه یکفیلم با همه جزییات آن. حالا از او بخواهید که کاری را انجام دهد همانطورکه گفتم در ابتدا با چیزهای ساده شروع کنید مثلا از او بخواهید که به شماتلفن کند بعد از این که در این کار موفق شدید سعی کنید در تمرین بعدی بااستفاده همین روش از او بخواهید همین عمل را در یک زمان مشخص انجام دهد وبه همین شکل می توانید تمرینات را گسترده تر ومتنوعتر کنیدمنبع: سایت "کلوب"
نویسنده: احمد