نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: منظور از مدیوم چیست؟

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  منظور از مدیوم چیست؟

  منظور از مدیوم چیست؟


  بهساده ترین کلام مدیوم یا سوژه موجود یا فردیست که نقش رابط ارواح را ایفامیکندتا آنان بتوانند با انسان رابطه برقرار کنند. بدون وجود مدیوم هیچپیوندی محسوس، ذهنی، خیالی، بدنی و غیره امکان پذیر نمیباشد.

  مطلب کاملا واضح است در میدان بسیار گسترده مربوط به احضار روح هرگز تایید وجود مدیوم انکار و تکذیب نشده است.

  مدیومهمیشه از نقش خود آگاهی نداردو چه بسا خودش در جمع کسانیست که در جلسهاحضار ارواح حضور دارندو کمترین اطلاعاتی در این زمینه ندارد.

  ایوونکاستلان در کتاب اسپریتیسم ترجمه آقای دکتر محمد حسین سروری اشاراتی واضحو روشن در تایید این مطلب ارائه میکند و بطور مثال در سال 1860 که دورانآغازین و شروع شکوفایی علم اسپریتیسم (احضار روح) است، خانه ای در پاریس ودر کوچه دنوایه des Noyers)) محل نمایش اختلالات و بی نظمی هایی بود مثل،بهم ریختن وسایل خانه ظروف غذاخوری، مبلها و صندلیها، پخش و پلا شدن وسایلو پرتاب سنگهایی که پنجره ها را میشکست و دیگر کارهای زیان آور.

  آلن کاردک از یک روح مافوق اجازه میگیرد تا روح مزاحم را احضار کند و اطلاعاتی از وی بدست آورد.

  درخلاصه ای از گفتگوی او با روح مزاحم مشخص میشود این روح آشوبگر و موذی قصدتفریح داشته و از دختری که پیشخدمت همان خانواده بوده بعنوان مدیوماستفاده میکرده و پاسخ سوال که در مورد آگاهی پیشخدمت نسبت به کمکی که بهاو میکرده است میگوید:

  بلی، دختر بیچاره از همه بیشتر ترسیده بود.

  مدیومها این استعداد عجیب و بالا را مرهون و مدیون ساختار وجودی خودشان هستند،بی آنکه نیاز به هیچگونه کلاس و آموزشی نسبت به این موضوع داشته باشند.خود ارواح نیز میگویند که این استعداد مدیون جنبه و کالبد اثیری وجود آنهامیباشد.

  جنبه و کالبد اثیری ارواح زیربنای احضار روح بشمار میرود.

  انسان در این زمینه میتواند دارای سه جنبه مختلف باشد.

  میتوانفرض کرد که موجودات انسانی و زنده نیز مانند مرده ها دارای استعداد تجزیهشدن باشند. و همچنین میشود پذیرفت انسانهایی هم باشند که استعداد توزیعخصلتهای «جان بخشی» جنبه اثیری را دارا باشند، که معمولا در ماده بیحرکت وبیجان بدن جسمانی تعبیه شده است، که در نتیجه آن دو گروه بزرگ مدیوم ها راخواهیم داشت که آنها را مدیوم های «دو وجهی» و مدیوم های «هاله ای»نامگذاری کرده اند.

  مدیوم های دو وجهی ؛

  این مدیوم از قابلیت تجزیه شدن برخوردار است.

  دربعضی شرائط روح و جنبه اثیری وجود انسان از کالبد جسمانی که بی حرکت وبرخوردار از نوعی زندگی آرام است و خود بوسیله رشته محکمی به چند غشاءبسیار ظریف (رشته حیاتی) پیوند خورده جدا میشوند.

  این رشتهکه از بند ناف است و انرژی حیاتی از طریق آن به تدریج در کالبد فیزیکی وجسمانی سر ازیر و مانع مرگ می شود.در صورت قطع رشته حیاتی همین انرژی میتواند به حیات خود ادامه دهد. معروفترین اینگونه مدیومها، مدیوم حلولیاست.

  این مدیوم معمولا تحت تاثیر یک هیپنوتیزور قوی یا عامل ومسلط به دو وجه تقسیم میشود. در کالبد جسمانی بیحرکت به نوعیکه میتوان گفتدر خلا بسر میبرد. روحی حلول میکند که حرف میزند، حرکت میکند، جابجامیشود، غذا میخورد و به صورت انسان کاملی در میآید.

  وقتی ارتباطپایان یافت و قطع شد روح از کالبد خارج بکنار ی میرود و عامل نیز فرد موردآزمایش را با رعایت احتیاط کامل از هیپنوز یا خواب هشیارانه اش بیدارمیکند این نوع مدیوم همانیست که امکان آزمایشهای مهم را در حضور دیگرانفراهم میکند.

  در اثر تمرینهای مداوم نوعی آشنایی و پیوند بین عاملو سوژه که مطیع هیپنوتیزور بوده است بوجود میآید و به این ترتیب نتایجحیرت انگیزی به دست میآید که میتوان با قدرت روی آنها حساب کرد و بر عکسمدیومی که دارای استعداد کشف مستقیم و بدون واسطه باشد خیلی نادر است.گاهی در حالت هیپنوتیزم، گاهی در کمال آگاهی، فرد مورد آزمایش از دو وجهبرخوردار میگردد و این همان پدیده نادریست که اشاره کردیم در حالی که جسمو تن آدمی با ضعف به سیر خود ادامه میدهد عناصر دقیق درونی به کشف مسائلیمیپردازند که برای انسان ممنوع میباشد. برخی اوقات مدیوم به خواب فرومیرود و در خواب به دو قسمت تقسیم میشود، در حالی که هنوز در خواب استشروع به صحبت میکند. و گاهی با لحنی غیر از صدای همیشگی خودش، در اصل روحیدر بدن او وارد میشود و شروع به برقراری ارتباط میکند.

  از مثالهای معروف دنیای احضار روح در کتاب اسپیریتیسم:

  مری مدیوم ژنرال روشا مسئول تحقیقات سیارات فضایی میباشد. این مدیوم در حالیکه بخواب رفته است حرف میزند.

  «الآن دو قسمت شد، در فضاهای بین سیاره ای شناور است. به سیاره مریخ نزدیک میشود.» گویی ناگهان از هوش میرود.

  ژنرالروشا او را به هوش می آورد ولی او هنوز در خواب است با صدایی کاملامتفاوت، صدای مردانه و بم صحبت را ادامه میدهد. (صدای روح متجلی شده دردرون مری) «از خطر نجات پیدا کردی. او خیلی کنجکاو است اگر من در انجانبودم کار از دستمان خارج شده بود». ژنرال روشا از صدای بم مردانه میپرسد،پس شما کی هستید؟ و از گلوی مری همان لحن پاسخ میدهد: من وینسان(Vincent) هستم و به خاطر مری (مدیوم) در تمام آزمایشهای شما که موردعلاقه من باشند شرکت میکنم . ژنرال روشا از آن لحن وینسان میپرسد، مریچکار کرده است؟ حالا در کجاست؟ و وینسان (روح) با همان لحن پاسخ میگوید: «میخواست با عبور از طبقه مغناطیسی، در جو کره مریخ وارد شود که ناگهانبیهوش شد شتابان دنبالش رفتم و او را دوباره برگرداندم . روحش را در وسیلهنقلیه ای که خود برای آمدن به جو زمین ازآن استفاده میکنم قرار دادم و جسممثالی(اتری) او را گرفتم تا در بدن جسمانی او وارد شوم و بتوانم با شمارابطه بر قرار کنم.» ژنرال میپرسد؛ میخواهید حال او را بمن برگردانید؟ ووینسان میگوید: « بلی. برای کمک بهمن دستهایش را بگیرید و کمی مایع سیالدر او بدمید تا خود را از کالبد او خلاص کنم و روح او بتواند مجددا" بهکالبدش باز گردد.» و این کار هم انجام شد.

  و به این ترتیب طرح مریخ بصورت کشف مستقیم با همکاری مری، وینسان و ژنرال روشا آغاز شد.

  همین تجربه جالب و حیرت انگیز بالاخره به حلول انجامید و در روح وینسان متجلی و مریخ کشف شد.

  بنقلاز همان کتاب:از جمله افرادی که به کشف مستقیم طرحهای ظریف میپردازد دختریبه نام سوفیا میباشد که در زمینه روح بکار تحقیق و پژوهش مشغول است وتجربه شخصی خود را چنین تعریف میکند.

  « پس از مدتها تمرین تکنیکهایمدیتیشن و ممارست در یوگا که با موقعیتهای طبیعی هماهنگ شده بود موفق شدبه میل و ارداه خود بدون آنکه به خواب برود در نهایت وضوح و روشنی به دوبخش مجزا تقسیم شود. پوسته های ظریفی از بدن جسمانی او جدا میشوند چونبنظر سوفیا در اطراف روح علاوه بر جسم اثیری پوسته ظریفتر دیگری هم وجوددارد (امروز این نظریه با شناخت کامل هاله اطراف کالبدهای متعدد بدن بهاثبات رسیده است) بعد جسم اثیری و پوسته که به اصطلاح جمعی همزاد نیز گفتهمیشود در فاصله کمی از بدن در چند متری از کالبد جسمانی باقی میماند وروح، عریان به کرات و سیاره هایی میرسد که هیچ روحی با هرگونه پوسته وکالبدی قادر به نفوذ در آنجا و انجام چنین عملی نیست. در آنجا فرد کشفکننده (سوفیا که نقش مدیوم را بر عهده دارد) یا کسی که از خود ارواحمیباشد دستور العملهای «صاحبان حکمت» را به طور قابل توجهی دریافت میکند.(دستورالعملهایی را از کائنات دریافت می کند.)

  اگر هر امری غیرعادی پیش آید مثل قطع ارتباط احتمالی، یا بروز صدای شدید، همچنین دخالت بیموقع فردی که از حالت کشف کننده در چنین لحظه ای بیخبر است، چون کالبدجسمانی را به صورت فردی که در خواب است مشاهده میکند و بصورت عصبانی با اوبرخورد کند یا هر موقعیت پیش بینی نشده ای که در چنین حالتی برای مدیومخطرناک میباشد در روی زمین اتفاق بیافتد، پوسته های ظریفی که در کنار جسمنظارت میکنند روح را مطلع میسازند تا مجددا و سریعا به کالبد خود برگردد.

  روش فوق الذکر هر نوع هبوط روح را (هر روحی که باشد) در مدت تنهاییش، در بدن کالبد جسمانی سبب میشود.

  این عمل نوعی تماس با جوهای فوق زمینی بشمار میرود.

  دراصطلاح علم سحر، شکل قابل روئیتی که دارای بعضی خواص فیزیکی و جسمانیست وگاهی بوسیله مدیوم در حالت ارتباط با روح صادر میشودمدیوم اکتو پلاسمیاست.( در دنیای اجنه نیز گاه با چنین مقوله ای برخورد میکنیم.)

  این نوع مدیوم در نوع خود بی نظیر و منحصر بفرد میباشد.

  ایننوع مدیومها در نتیجه انتقال انرژی و نیروی مخصوصی که از شبکه حیاتی بدستمیاید، از خاصیتی برخوردارند که ماده لطیف اثیری ساکنان فضا و موجوداتماوراء الطبیعه را به تناسب احساسات ما متراکمتر، محسوستر و قابل لمسترمیکنند.

  متخصصین علوم روح و متافیزیک این اعمال شگفت انگیز و حیرت آور را تحت عنوان « تجسم و تجسد» میشناسند.

  ایناعمال از نوعی اکتو پلاسم بوجود میایند که ظاهر آنها هرچند بجز یک نسج، یکپرده نازک حریر مانند و ظریف، یک عضو بدن مانند دست یا زبان و گاهی شکلیپیچیده و مرکب چیز دیگری نیست. ظهور این اشکال غالبا از راه دهان مدیومصورت میگیرد. بطوریکه مشاهده کننده خیال میکند این شکل از سقف دهان، قسمتداخلی گونه ها و لثه ها بوجود میاید.


  تمام ارگانیسمهای مدیومی برای یک نوع فعالیت خاص تربیت و آماده نشده اند. معمولا این ارگانیسمها جنبه تخصصی دارند.

  آلن کاردک با توجه بکار مدیومها آنها را بشرح زیر طبقه بندی میکند:

  * مدیوم های جسمانی:

  بهمعنی واقعی کلمه به جابجایی اشیاء، بلند کردن جسمی با نیروی مغناطیسی بدنیا قوای سیاله،شرکت در اعمال احضار روح زدن ضربه و غیره میپردازند.  * مدیوم های حسی یا تاثر پذیر:

  حضورروح را با احساس و تاثر شخصی بدست می آورند. در صورتیکه روح نیکوکار و خیرباشد. ملایم، و در صورتیکه روح بدکار و شرور باشد. خشن،هستند.  * مدیوم های سمعی:

  صدای ارواح را گاهی درون خودشان و گاهی بیرون از خودشان میشنوند. گاهی نیز قادرند روح را از صدایش بشناسند.  * مدیوم های ناطق:

  اینمدیوم ها، مانند یکی از انواع قبلی نمیباشند. مدیوم های ناطق مثل یک مدیومرونویسی کننده با دست و بازو، دستور ارواح را که از طریق اعضای صوتی رویآنها تاثیر میکنند و اثر میگذارند، میشنوند.  * مدیوم های بصیر یا بینا؛ که گاهی بیدار و گاهی خوابند:

  ایننوع مدیوم ها از نوعی حس بصری برخوردارند ولی در واقع از طریق جنبه اثیریخود با جنبه اثیری ارواحی که از جسم خود جدا شده اند، رابطه برقرارمیکنند. بهترین دلیل این امر آنستکه این مدیوم ها با چشمان بسته هممیتوانند بخوبی ببینند.  * مدیوم های شفابخش:

  مدیومهای شفابخش که نیروی حیاتی آنها با نیروی اثیری ارواح ترکیب شده، در جسمبیمار یا بیماران جریان پیدا میکنند و به زندگی حیوانی او مجددا جان تازهای میبخشند.  * مدیوم های نویسنده یا پسیکوگراف:

  ایننوع مدیوم انگشتها یا دستش را روی میز گردی که حروف و علائم و یک عقربهنگارش روی آن تعبیه شده است قرار میدهند میز به نوسان در می آید و حروف وعلائم را روی کاغذی رسم میکند. یا اینکه مدیوم در برابرش صفحه ی کاغذیگذاشته و قلمی در دست میگیرد، به این ترتیب خیلی زود در برابر نگارش خودبخود و بیواسطه قرار میگیرد. این نوع دریافت از ارواح بسیار شایع است.  * مدیوم های ویژه:

  مدیومهای ویژه یعنی متخصص در بعضی انواع ایجاد رابطه و احضار روح، همچون پزشکی،اخلاقی، علمی، به طرز شاعرانه، از لحاظ موسیقی، هنری و ...  مدیومها در آزمایش استعداد خود ممکن است بصورتهای زیر باشند.  * تازه کار و بی تجربه، تربیت شده یا غیر مثمر ثمر.

  * به اختصار پردازنده یا با صراحت و رک گو.

  * انعطاف پذیر(قابل استفاده به طرق مختلف)، یا انحصاری.

  * آرام ،تند یا تشنج آور باشند.

  هرقدر مدیوم ها بین مردم عجیب و غریب باشند، باز نمیتوانند عاری از عیوب ونوافص باشند. بعضی از این معایب مختص همان مدیومهاست، ولی برخی دیگر دراین مورد با ما یکسان هستند. این معایب بشرح زیر میباشند.

  * مدیوم های وسواسی:

  مدیوم هایی هستند که نمیتوانند یک روح مزاحم را از سر خود دفع کنند.

  * مدیوم های مجذوب:

  مدیوم هایی که بوسیله یک روح فریبکار گول خورده اند.  * مدیوم های رام شده:

  مدیومهایی که تسلط اخلاقی یا مادی روح شروری را تحمل میکنند.  * مدیوم های جلف:

  مدیوم هایی که از استعداد خود در هیات بازیگری استفاده میکنند.  * مدیوم های مغرور:

  مدیوم هایی که به استعدادها و روابط خود میبالند.  * مدیوم های حساس و زودرنج:

  مدیوم هایی که قدرت تحمل انتقاد را ندارند.  * مدیوم های پرمدعا و از خود راضی:

  مدیوم هایی که خودرا عاری از خطا . اشتباه تصور میکنندو چنین میپندارند که تنها با ارواح والا مقام یا موجه در ارتباط هستند.  * مدیوم های مزدور و نفع پرست:

  مدیوم هایی که برای کار خود مزد و بهای گرانی خواهانند.  * مدیوم های بد دل و شرور:

  مدیوم هایی که بسیار متقلب و شرورند.  * مدیوم های خودخواه:

  مدیوم هایی که استعداد و روابط خود را برای خودشان نگه میدارند.  * مدیوم های حسود:

  مدیوم هایی که نسبت به همکاران تواناتر از خود و هر نوع نارسایی های دیگر انسانی چه مادی و چه معنوی حسادت میورزند.

  منبع:metaphisic.blogfa.com

 2. کاربر روبرو از پست مفید ARVAH سپاس کرده است .

  sieb (چهارشنبه ۲۳ شهریور ۹۰)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. SG5-2 چیست؟
  توسط جی5شهریار در انجمن پیرامون جی 5
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۸۸, ۲۳:۴۳
 2. تشیع چیست؟ شیعه کیست؟
  توسط SHAHRIAR-NOVIN در انجمن مذهبی religions
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: یکشنبه ۳۰ فروردین ۸۸, ۲۱:۲۰
 3. اسکوربرد 300 میلیون تومانی استادیوم فولاد شهر
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۳ آذر ۸۷, ۲۱:۵۵
 4. پریون چیست؟
  توسط HAMIDREZA در انجمن پیراپزشکی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۰۳ فروردین ۸۷, ۱۲:۵۰
 5. جایگاه آکواریوم در معماری داخلی و انواع آكواریوم
  توسط mohitzist در انجمن ماهی و آکواریوم
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۰۳ آذر ۸۶, ۲۱:۲۴

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •