ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: پیشنهاد 10 میلیون دلاری ترکیه به رضازاده دروغ بود!

پیام شما

پایتخت کشور ایران چه نام دارد ؟