ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: لوگوی همراه اول و لوگوی شرکت مخابراتی الجوال عربستان

پیام شما

پایتخت کشور ایران چه نام دارد ؟