ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: چند دستگی و شعارهای تند هواداران پرسپولیس/ وینگادا تشویق نشد

پیام شما

پایتخت کشور ایران چه نام دارد ؟