ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: ارتش روسیه سال 2011 به جنگنده های "سوخوی-35" مجهز می شود

پیام شما

پایتخت کشور ایران چه نام دارد ؟