ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: :: خاموش شدن سیستم در ساعت تعیین شده توسط PC Auto Shutdown v

پیام شما

پایتخت کشور ایران چه نام دارد ؟