ناوگان زیردریایی روسیه شامل 60 زیردریایی اتمی و دیزلی است

نمایش نسخه قابل چاپ